سامانه برگزاری آزمون (امتحان) آنلاین

پاسخنامه راهکاری مدرن جهت برگزاری آزمون و امتحانات آنلاین از دانشجویان و فراگیران دانشگاه‌ها ،‌ موسسات آموزشی و آموزگاران خصوصی می‌باشد. این سامانه به گونه‌ای طراحی شده است تا مدیران و کادر اجرایی با استفاده از امکانات مدیریتی و نظارتی ، آزمون‌های برنامه ریزی شده مجموعه خود را با اشراف کامل به صورت متمرکز برگزار کنند. اساتید در طرح پرسش‌های آزمون‌ها از هرگونه پیچیدگی ، کاغذبازی و دوباره کاری فارغ باشند. دانجشویان در زمان برگزاری آزمون از سازگاری کامل نرم افزاری و تجربه کاربری روان در زمان پاسخ به پرسش‌های آزمون خود بهره‌مند شوند.

امکانات و قابلیت‌های سامانه پاسخنامه
درخواست خدمات از سامانه پاسخنامه